Przez Historyczną Stolicę Podlasia przepływa rzeka Bug – to jedna z nielicznych dużych rzek o naturalnym korycie z pięknymi wyspami, skarpami, mieliznami, pięknymi starorzeczami oraz rozległymi łąkami i pastwiskami.

 

Wyjątkowe bogactwo fauny i flory (rzadkie, ginące i chronione gatunki roślin i zwierząt). To raj dla wędkarzy i osób uprawiających turystykę aktywną. Organizowanych jest tu wiele spływów kajakowych m.in. www.500kajakow.pl


W tym miejscu na wodnym szlaku powstało
MUZEUM KAJAKARSTWA.

To jedyne tego typu muzeum w Polsce. Istnieje od 2013 roku. Na wystawie możemy obejrzeć ponad 100 eksponatów, w tym ponad 20 kajaków polskich i zagranicznych z których najstarsze pochodzą z lat 50-tych i 60-tych.

 

Wśród eksponatów znajduje się również osprzęt kajakarzy, kapoki, wiosła, wydawnictwa, pamiątki i inne przedmioty związane z turystyką kajakową. Na ścianach widnieją fotografie starych eksponatów, spływów organizowanych w naszym regionie, materiały klubów kajakowych oraz publicystyka odnosząca się tematycznie do muzeum.

Muzeum czynne jest w sezonie turystycznym (kwiecień – październik) codziennie od 9.00 do 17.00.
Poza sezonem otwarte jest po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drohiczynie: tel. 85 655 70 69.
Zwiedzanie muzeum jest
BEZPŁATNE!

Jeśli posiadasz jakiś kajak (lub inny przedmiot związany z kajakarstwem),
który mógłby wzbogacić naszą kolekcję zadzwoń: tel. 501 701 152.
Muzeum Kajakarstwa
Nadbużański Park Kulturowo–Historyczny
„BUG POGRANICZE KULTUR I RELIGII”


ul. Kopernika 9
17-312 Drohiczyn, Woj. Podlaskie
Tel. 85 655 70 69
sekretariat@kultura-drohiczyn.pl